pátek 14. prosince 2012

Uvedení komunikátoru se záznamníkem EMMA - KOM 101

S potěšením všem uživatelům a zájemcům o registrační vážení včelstev oznamujeme, že byl do prodeje uveden nový prvek registrační úlové váhy EMMA, kterým je "Komunikátor se záznamníkem" s označením "EMMA - KOM 101". Registrační úlová váha EMMA má nyní dostupné všechny plánované základní části, včetně tohoto posledního modulu, určeného pro sestavy s dálkovým přenosem dat pomocí GSM sítě.

Komunikátor se záznamníkem má některé unikátní vlastnosti, kdy za zmínku stojí např. možnost minimalizace nákladů na dálkový přenos dat (přímo do včelařova počítače a bez požadavku na připojení k váhy k Internetu), anebo minimální spotřebu elektrické energie. Třeba v zimě si data za celý týden (při 2 měřeních denně) můžete nechat zasílat pouze 1 SMS zprávou a počítač Vám vykreslí graf hmotnosti a teploty zpětně za celý týden, a potom kdykoliv, např. na jaře před probuzením včel nebo až při snůšce, si četnost záznamů i odesílání dat můžete zvýšit dle vlastního přání. A pokud máte v místě úlů přiměřenou sílu GSM signálu (tj. vysílání se pro slabý signál nemusí automaticky vícekrát opakovat), baterie Vám na jedno nabití může vydržet i celý rok.

Z dalších vlastností můžeme zmínit možnost ochrany komunikátoru před zneužitím i ochranu přenášených dat zadáním PINu, automatický sběr dat z více lokalit do jednoho počítače a kreslení dat ze všech přijímaných vah do jednoho grafu, dálkové nastavování komunikátoru i záznamníku, možnost odesílat alarmové textové zprávy na zadaný mobilní telefon (při aktivaci z připravovaného alarmového modulu), atd. Tyto vlastnosti však můžete využívat jen pokud budete chtít, do jejich používání nejste nuceni, přičemž základní použití komunikátoru je velmi jednoduché.

Váhy připojené kabelem i váhy s dálkovým přenosem (pomocí komunikátoru) lze používat současně (slouží k tomu společný program Apidi), logika práce i zobrazování grafů jsou zcela shodné.

úterý 30. října 2012

Účast v Trenčíně na XVIII. mezinárodní konferenci a výstavě zlepšovatelů a vynálezců ve včelařství, ve dnech 19.-21.10.2012

Milí včelaři,

s registrační úlovou váhou EMMA se ve dnech 19.-21.10.2012 zúčastníme XVIII. mezinárodní konference a výstavy zlepšovatelů a vynálezců ve včelařství, kterou v Trenčíně, na výstavišti Expo Center, pořádá Slovenský zvaz včelárov ve spolupráci s Českým svazem včelařů.

Váhu si budete moci zblízka prohlédnout, prakticky vám ji předvedeme v činnosti a poradíme, jak ji nejlépe a nejefektivněji využít. V případě zájmu vám poskytneme i řadu dalších informací o plánu jejího dalšího rozvoje a možných využitích.

Váhu již máme zcela kompletní, tj. včetně dálkového přenosu dat pomocí GSM sítě, tak jak jsme si to v plánu jejího vývoje na začátku stanovili.

Z připravovaných novinek můžeme zmínit možnost připojení bezpečnostních čidel pro vyvolání vzdáleného alarmu na mobilní telefon. Lze tak detekovat např. narušení včelínu, chaty nebo přímo i úlu, pokud je na něm čidlo nějakým vhodným (tj. diskrétním) způsobem umístěno. Váha s GSM přenosem je na to již nyní připravena a po připojení zmíněných čidel může kromě vážení úlu a měření okolní teploty plnit i funkci jakési malé bezpečnostní ústředny. V Trenčíně o tom budeme stručně hovořit i na výše zmíněné konferenci.

Těšíme se na vaši návštěvu.

úterý 11. září 2012

Dálkový přenos dat v sekci Ukázkové vážení

Od 1.9.2012 jsme v sekci Ukázkové vážení trvale zprovoznili dálkový přenos dat z váhy pod úlem č. 7 ve včelínu, vzdáleném cca 20 km. Pro data tam již nemusíme pravidelně jezdit a včelín navštěvujeme jen když to je potřeba. Přesto máme denní přehled, jak se vážené včelstvo rozvíjí a nepřímo tak i ukazatel, co se v okolní přírodě odehrává.

Nyní se tedy data z obou úlů, tj. z úlu č. 1 na zahradě v Karlových Varech (připojeného kabelem) a ze vzdáleného úlu ve včelínu, denně automaticky setkávají na grafu.

středa 21. března 2012

Účast na výstavě TECHAGRO 2012 v Brně, ve dnech 31.3.2012-4.4.2012

Milí včelaři,

s registrační úlovou váhou EMMA se zanedlouho zúčastníme výstavy TECHAGRO 2012, která se bude konat na výstavišti v Brně, ve dnech 31.3.-4.4.2012. Najdete nás v pavilonu vyhrazeném včelařství, který organizačně zajistila Okresní organizace ČSV Brno - město, aproto jí i tímto způsobem chceme poděkovat.

Váhu si budete moci zblízka prohlédnout, prakticky vám ji předvedeme v činnosti a poradíme, jak ji nejlépe a nejefektivněji využít. V případě zájmu vám poskytneme i řadu dalších informací o plánu jejího dalšího rozvoje a možných využitích, včetně připravovaného modulu pro dálkový přenos dat pomocí GSM sítě. Několik vah včetně příslušenství přivezeme i pro zájemce o koupi přímo na místě.

Těšíme se na vaši návštěvu.

neděle 12. února 2012

Aktualizace programu Apidi na verzi v1.7

Program Apidi byl aktualizován na verzi v1.7 a je k dispozici ke stažení v sekci Podpora.

Proti své předchozí verzi dále zefektivňuje stahování dat ze záznamníku do počítače. A to tím způsobem, že ze záznamníku sice stahuje vždy všechna v něm obsažená data, ale do výstupního souboru zaznam.txt z nich přidá pouze ty záznamy, které tam ještě uloženy nejsou a ostatní, již dříve uložené, ponechává v tomto výstupním souboru zachovány. Záznamník proto, po stažení jeho dat do počítače, můžete občas (když by se Vám doba stahování již zdála relativně dlouhá) vymazat a tím si příště jeho stahování urychlit. Výsledná data se Vám dlouhodobě shromažďují v počítači ve výstupním datovém souboru zaznam.txt, ze kterého jsou vytvářeny všechny grafy.

Z pohledu uživatele se účel ani celkové použití programu Apidi nemění.
Doporučujeme použití vždy poslední verze programu Apidi.

čtvrtek 2. února 2012

Jak zjistit a kdy nastavovat správnou čistou hmotnost jako výchozí bod grafu?

Registrační úlová váha EMMA je váhou s libovolně nastavitelnou výchozí polohou, tj. je to váha pro rozdílové vážení. Řekneme-li si, že nás bude zajímat tzv. "čistá hmotnost" (součet zásob a vlastního včelstva), dosáhneme toho tím, že ji přímo ve váze v daný okamžik nastavíme. Zbývající neměnná ( "mrtvá") hmotnost úlu (tj. vlastní úl a prázdné souše) se tak bude trvale automaticky odečítat. Vlastní nastavení čisté hmotnosti lze provést kdykoliv, musíme ji ale nějak zjistit.

středa 1. února 2012

Jaké nastavit časy záznamu pro automatickou činnost záznamníku?

Nastavení časů záznamu se provede zadáním "intervalu" záznamu (možné hodnoty jsou 1, 3, 6, 12 nebo 24 hodin) a tzv. "posunu" (užitečné hodnoty jsou 0 až 23 hodin). Z kontaktů a dotazů na uživatele úlové váhy EMMA víme, že nejčastěji nastavované okamžiky záznamu jsou pro zimní a letní období včelařského roku následující.