neděle 21. července 2013

Jak na melecitózu s registrační úlovou váhou?

Současná medovicová snůška (od počátku července) je v našem včelínu, v lese na Karlovarsku, bohužel ze značné části melecitózní. Zabránit jí sice nelze, ale v případě malovčelařů lze jako pomocníka dobře využít registrační úlovou váhu.
Docela hezký shrnující příspěvek o podstatě melecitózy, včetně některých návodů jak postupovat, byl zveřejněný na webu Výzkumného ústavu včelařského, viz. Cementový med - co s ním. Z uvedeného článku i naší vlastní zkušenosti vyplývá, že při výskytu melecitózy se hraje o čas, protože již "zacementované" plásty nelze obvykle bez dalších opatření jednoduše vytočit a souše bezprostředně vrátit do včelstva. 
Pro včelaře, kteří mají včelstev pouze několik, je možným dílčím řešením co nejčastější vytáčení po celou dobu snůšky tak, aby med v plástech nestačil zatuhnout. Je ale třeba zachytit včas počátek této snůšky. Protože registrační váha zobrazuje každý den aktuální graf hmotnosti a okolní teploty za poslední 3 týdny, je na tomto grafu začátek, průběh i konec snůšky krásně vidět, viz. např. Ukázkové vážení .
Po zjištění počátku snůšky v grafu je tedy dobré provést po několika málo dnech prohlídku včelstva a je-li při ní melecitóza zjištěna, je třeba s vytáčením začít. Pokud snůška pokračuje, její denní intenzita je opět vidět na grafu, tak ve vytáčení pokračovat a pokud se z jakéhokoliv důvodu (např. výrazné ochlazení či déšť) přínos zastaví, tak lze odložit i vytáčení. Na závěr snůšky se graf začne ohýbat, což signalizuje konec mimořádného vytáčení, a vše se vrací do normálních kolejí, kdy je třeba včelstvu doplnit zásoby.
Pro malovčelaře s více než několika včelstvy anebo velkovčelaře však tento přístup použitelný zřejmě nebude a dominovat budou jiná hlediska a postupy. I tak ale pro ně může být včasné zachycení začátku, monitorování průběhu a zjištění konce melecitózní snůšky cenné.

A co si tom myslite Vy?