neděle 12. února 2012

Aktualizace programu Apidi na verzi v1.7

Program Apidi byl aktualizován na verzi v1.7 a je k dispozici ke stažení v sekci Podpora.

Proti své předchozí verzi dále zefektivňuje stahování dat ze záznamníku do počítače. A to tím způsobem, že ze záznamníku sice stahuje vždy všechna v něm obsažená data, ale do výstupního souboru zaznam.txt z nich přidá pouze ty záznamy, které tam ještě uloženy nejsou a ostatní, již dříve uložené, ponechává v tomto výstupním souboru zachovány. Záznamník proto, po stažení jeho dat do počítače, můžete občas (když by se Vám doba stahování již zdála relativně dlouhá) vymazat a tím si příště jeho stahování urychlit. Výsledná data se Vám dlouhodobě shromažďují v počítači ve výstupním datovém souboru zaznam.txt, ze kterého jsou vytvářeny všechny grafy.

Z pohledu uživatele se účel ani celkové použití programu Apidi nemění.
Doporučujeme použití vždy poslední verze programu Apidi.

čtvrtek 2. února 2012

Jak zjistit a kdy nastavovat správnou čistou hmotnost jako výchozí bod grafu?

Registrační úlová váha EMMA je váhou s libovolně nastavitelnou výchozí polohou, tj. je to váha pro rozdílové vážení. Řekneme-li si, že nás bude zajímat tzv. "čistá hmotnost" (součet zásob a vlastního včelstva), dosáhneme toho tím, že ji přímo ve váze v daný okamžik nastavíme. Zbývající neměnná ( "mrtvá") hmotnost úlu (tj. vlastní úl a prázdné souše) se tak bude trvale automaticky odečítat. Vlastní nastavení čisté hmotnosti lze provést kdykoliv, musíme ji ale nějak zjistit.

středa 1. února 2012

Jaké nastavit časy záznamu pro automatickou činnost záznamníku?

Nastavení časů záznamu se provede zadáním "intervalu" záznamu (možné hodnoty jsou 1, 3, 6, 12 nebo 24 hodin) a tzv. "posunu" (užitečné hodnoty jsou 0 až 23 hodin). Z kontaktů a dotazů na uživatele úlové váhy EMMA víme, že nejčastěji nastavované okamžiky záznamu jsou pro zimní a letní období včelařského roku následující.