čtvrtek 2. února 2012

Jak zjistit a kdy nastavovat správnou čistou hmotnost jako výchozí bod grafu?

Registrační úlová váha EMMA je váhou s libovolně nastavitelnou výchozí polohou, tj. je to váha pro rozdílové vážení. Řekneme-li si, že nás bude zajímat tzv. "čistá hmotnost" (součet zásob a vlastního včelstva), dosáhneme toho tím, že ji přímo ve váze v daný okamžik nastavíme. Zbývající neměnná ( "mrtvá") hmotnost úlu (tj. vlastní úl a prázdné souše) se tak bude trvale automaticky odečítat. Vlastní nastavení čisté hmotnosti lze provést kdykoliv, musíme ji ale nějak zjistit.

První způsob zjištění čisté hmotnosti spočívá ve zjištění rozdílu momentální celkové hmotnosti úlu a hmotnosti úlu prázdného (se suchým dílem, ale bez včel a zásob). Celkovou hmotnost úlu můžeme zjistit přímo úlovou váhou, zvážením absolutní hmotnosti celého úlu. Hmotnost prázdného úlu lze zjistit např. jednoduchým zvážením jeho jednotlivých části, tj. kompletního úlového dna, nástavku s prázdnými soušemi a víka či celé střechy. Tyto dílčí hmotnosti je dobré si někde poznamenat, pokud bychom je potřebovali i v průběhu roku, kdy se může skladba úlu měnit (obvykle počet nástavků). Tento postup určení čisté hmotnosti je použitelný kdykoliv, v kteroukoliv roční dobu.

Druhým způsobem je průběžná kontrola a „dolaďování“ správné čisté hmotnosti v rámci včelařského roku, kdy vycházíme ze známého stavu po posledním vytáčení. Předpokládáme, že bylo vytočeno skoro vše, zbylé zásoby po vytočení buď zanedbáme (bezpečnostní rezerva) nebo záměrně ponecháme (cca 3 až 5 kg). Přičteme-li odhadnutou váhu včel a pylu (cca 5 kg), dostáváme se již přímo na čistou hmotnost (5 až 10 kg), kterou můžeme nastavit (resp. upravit) jako výchozí před zahájením krmení. Pro pečlivé malovčelaře lze tento způsob překontrolovat, případně opravit výpočtem dle prvního způsobu, viz. předchozí odstavec.

Pokud bude provedena kontrola a případná korekce čisté hmotnosti po posledním vytočení, počne grafický záznam aktualizované čisté hmotnosti na přelomu července a srpna (začátek včelařského roku), bude pokračovat krmením, na konci prosince se v ročním grafu přesune na počátek ledna a bude pokračovat opět až do ukončení medobraní, čímž se včelařský rok uzavře. A v příštích letech vždy to samé. Záznam se může nechat běžet trvale, v ročním grafu se bude zobrazovat vždy pouze rok aktuální a rok předchozí, za účelem jejich srovnávání.

Žádné komentáře:

Okomentovat