čtvrtek 5. prosince 2013

Recenze váhy EMMA - Výzkumný ústav včelařský

Nedávno jsme obdrželi recenzi, ve které byly oceněny přínosy pro včelaře, kteří používají naší úlovou váhu EMMA. O tuto recenzi se s Vámi rádi podělíme na našich webových stránkách. (Celý text recenze)

Děkujeme za celý tým Apis Digital.

čtvrtek 7. listopadu 2013

Aktualizace programu Apidi na verzi v4.0

Program Apidi byl aktualizován na verzi v4.0 a je k dispozici v sekci Stažení softwaru.

Tato verze přináší zejména 2 následující novinky a vylepšení:
  • Načtení dat a zobrazení grafů se nyní provádí pouze jedním programem, s názvem "Apidi-grafy". Je tak sjednocena práce s různými druhy (sestavami) vah, ať už používají připojení pomocí kabelů nebo jsou s dálkovým přenosem.
  • Do programu pro dálkové nastavování komunikátoru s názvem "Apidi-dálkové nastavení" byly zapracovány připomínky a doporučení uživatelů a byla rovněž zpřehledněna práce s více stanovišti.
Z pohledu uživatele se účel ani celkové použití programu Apidi nemění. Doporučujeme si nainstalovat a používat vždy poslední verzi programu Apidi.

neděle 1. září 2013

Pozvánka na včelařské výstavy v září 2013

Milí včelaři,

zanedlouho se s úlovou váhou EMMA zúčastníme následujících výstav, na které Vás tímto srdečně zveme.
  • Zahrada Čech, v Litoměřicích, na Výstavišti, 13.-21.9.2013 (naše účast bude ve dnech 13.-15.9.2013), 9-18 hodin., viz. také http://www.zahrada-cech.cz
  • Celorepubliková Podčerchovská prodejní včelařská výstava, v obci Chodov, 21.-22.9.2012, od 9 hodin, pořádá ZO ČSV Trhanov, viz. také http://www.vcelarstvi.cz
  • Život na zahradě, v Ostravě, na výstavišti Černá louka, 27.-29.9.2013, 10-18 hodin, viz. také http://www.cerna-louka.cz
Váhu EMMA si budete moci zblízka prohlédnout, prakticky Vám ji předvedeme v činnosti a poradíme, jak ji nejlépe a nejefektivněji využít. Budete-li chtít, můžete si ji sami přímo vyzkoušet. V případě zájmu Vám poskytneme i informace o plánu jejího dalšího rozvoje. Rádi si s Vámi vyměníme osobní zkušenosti a názory na registrační vážení včelstev a jeho přínosy.

Několik vah včetně příslušenství přivezeme i pro zájemce o koupi přímo na místě.

Těšíme se na setkání s Vámi!

neděle 21. července 2013

Jak na melecitózu s registrační úlovou váhou?

Současná medovicová snůška (od počátku července) je v našem včelínu, v lese na Karlovarsku, bohužel ze značné části melecitózní. Zabránit jí sice nelze, ale v případě malovčelařů lze jako pomocníka dobře využít registrační úlovou váhu.
Docela hezký shrnující příspěvek o podstatě melecitózy, včetně některých návodů jak postupovat, byl zveřejněný na webu Výzkumného ústavu včelařského, viz. Cementový med - co s ním. Z uvedeného článku i naší vlastní zkušenosti vyplývá, že při výskytu melecitózy se hraje o čas, protože již "zacementované" plásty nelze obvykle bez dalších opatření jednoduše vytočit a souše bezprostředně vrátit do včelstva. 
Pro včelaře, kteří mají včelstev pouze několik, je možným dílčím řešením co nejčastější vytáčení po celou dobu snůšky tak, aby med v plástech nestačil zatuhnout. Je ale třeba zachytit včas počátek této snůšky. Protože registrační váha zobrazuje každý den aktuální graf hmotnosti a okolní teploty za poslední 3 týdny, je na tomto grafu začátek, průběh i konec snůšky krásně vidět, viz. např. Ukázkové vážení .
Po zjištění počátku snůšky v grafu je tedy dobré provést po několika málo dnech prohlídku včelstva a je-li při ní melecitóza zjištěna, je třeba s vytáčením začít. Pokud snůška pokračuje, její denní intenzita je opět vidět na grafu, tak ve vytáčení pokračovat a pokud se z jakéhokoliv důvodu (např. výrazné ochlazení či déšť) přínos zastaví, tak lze odložit i vytáčení. Na závěr snůšky se graf začne ohýbat, což signalizuje konec mimořádného vytáčení, a vše se vrací do normálních kolejí, kdy je třeba včelstvu doplnit zásoby.
Pro malovčelaře s více než několika včelstvy anebo velkovčelaře však tento přístup použitelný zřejmě nebude a dominovat budou jiná hlediska a postupy. I tak ale pro ně může být včasné zachycení začátku, monitorování průběhu a zjištění konce melecitózní snůšky cenné.

A co si tom myslite Vy?

pátek 14. června 2013

Aktualizace programu Apidi na verzi v3.0

Program Apidi byl aktualizován na verzi v3.0 a je k dispozici ke stažení v sekci Podpora.

Tato nová verze přináší zcela přepracovanou část pro nastavování komunikátoru, označovanou jako Apidikom. Cílem bylo hlavně zpřehlednění a zjednodušení nastavování komunikátoru.

Z pohledu uživatele se účel ani celkové použití programu Apidi nemění.
Doporučujeme používat vždy poslední verzi programu Apidi.

neděle 28. dubna 2013

Nový typ elektronické úlové váhy EMMA - EUV 202

S potěšením oznamujeme, že uvádíme do prodeje inovovaný typ elektronické úlové váhy s označením EMMA - EUV 202, který přímo nahrazuje typ předchozí (EMMA - EUV 201). Nový typ má dále vylepšenou teplotní a dlouhodobou stabilitu měření hmotnosti, všechny ostatní vlastnosti i použití zůstávají zachovány.

čtvrtek 4. dubna 2013

Kterého GSM operátora si vybrat pro dálkový přenos dat ?

  • Jedno hledisko je pokrytí signálem v místě váhy, což si lze přímo prakticky ověřit z běžného mobilního telefonu. Na stanovišti, kde bude váha s dálkovým přenosem umístěna, si pošlete sms zprávu sám/sama sobě. Je potřeba si jen uvědomit, že ověřujete toho operátora, jehož SIM kartu máte v telefonu právě vloženu. Pokud přenos sms zpráv nefunguje, zkuste jiného operátora. 
  • Druhé hlavní hledisko jsou provozní náklady na dálkový přenos, čemuž je věnován zbytek tohoto příspěvku.

čtvrtek 17. ledna 2013

Aktualizace programu Apidi na verzi v2.6

Program Apidi byl aktualizován na verzi v2.6 a je k dispozici ke stažení v sekci Podpora.

Proti své předchozí verzi rozšiřuje možnosti dálkového přenosu i na mezinárodní přenos (označovaný jako roaming) SMS zpráv. Váhu s komunikátorem tak můžete mít umístěnu i v jiné zemi, kde je pokrytí GSM sítí a tamní operátor má s operátorem v zemi, kde máte umístěn počítač s modemem, sjednán roaming. Ve střední Evropě je to samozřejmostí.
Dále byla provedena některá vnitřní zdokonalení, která však nejsou při běžném použití z uživatelského pohledu patrná.

Z pohledu uživatele se účel ani celkové použití programu Apidi nemění.
Doporučujeme použití vždy poslední verze programu Apidi.

sobota 5. ledna 2013

Aktualizace programu Apidi na verzi v2.4

Program Apidi byl aktualizován na verzi v2.4 a je k dispozici ke stažení v sekci Podpora.

Proti všem předchozím verzím, které byly určeny pouze pro práci se sestavami s přenosem dat přes kabel, je od této verze program rozšířen o práci se sestavami, které používají dálkový přenos dat přes mobilní (GSM) síť.
Obsahuje také řadu vylepšení. Je to například automatické zvyšování horní hranice grafů hmotnosti, kdy grafy nyní pracují zcela automaticky a pokud Vám vyhovují přednastavené barvy grafů pro jednotlivá čísla vah, nemusíte již nic nastavovat a můžete se věnovat pouze včelařskému využití vytvářených grafů. Dalším vylepšením, které je viditelné zvnějšku, je např. možnost zapisovat si u jednotlivých záznamů v hlavním textovém souboru "zaznam.txt" poznámky (za středníkem, na konci každého řádku). Ostatní úpravy mají za efekt zejména celkové zrychlení funkce programu a vyšší zabezpečení ukládaných dat.

Z pohledu uživatele se účel ani celkové použití programu Apidi nemění.
Doporučujeme použití vždy poslední verze programu Apidi.