O nás

Čím chceme přispět včelařské obci?

Motto: Včelaři včelařům

Milé kolegyně a kolegové, přátelé včelaři,

Většina včelařů tuší nebo z vlastní zkušenosti ví, že pravidelné a dostatečně časté vážení včelstev poskytuje řadu cenných informací o jejich stavu, zásobách a např. o průběhu či konci snůšky.

Provádět to s obyčejnou včelařskou váhou, obvykle mechanickou, je ale prakticky nereálné, protože se ke včelám musí vždy osobně dojet, zvážit, zapsat a málokdo to vydrží provádět dlouhodobě. Nejspíše byste takto dělali pouze jeden záznam denně, který by ale měl být prováděn vždy ve stejný čas, protože např. ve snůšce se hmotnost včelstva v průběhu dne změní třeba i o 5 kg. Častější dojíždění ke vzdálenějším včelstvům je navíc i finančně nákladné. Potřeba je k tomu jiná úlová váha, a to taková, která naměřené hodnoty převede do elektronické formy a posílá je přímo do Vašeho počítače. Počítač přijaté hodnoty uloží, zpracuje a vytvoří z nich grafy, které jsou velmi názorné a na první pohled vystihují chování včelstva. Právě tyto vlastnosti umožňuje podstata a konstrukce "elektronických" úlových vah.

Vážením včelstev pomocí úlové váhy jsme se začali zabývat již před mnoha lety. Začalo to naším nápadem vytvořit úlovou váhu na hydraulickém principu (včelaři někdy nazývanou "dušičková"), u které však chyběl automatický záznam a která měla i své některé nedostatky, dané tehdejšími materiálovými a výrobními možnostmi. Dokonce jsme na tento nápad "hydromechanické úlové váhy" tehdy obdrželi i patent (resp. autorské osvědčení).

V posledních letech jsme se k vývoji a následně i výrobě včelařských vah opět vrátili. Výsledkem byla nejprve registrační úlová váha EMMA, kterou jsme uplynulých 5 let úspěšně vyráběli a dodali mnoha našim včelařům. Na základě zkušeností s výrobou i provozem váhy EMMA jsme ji dále zdokonalili, elektronicky zcela přepracovali a nyní (zhruba v polovině roku 2016) vám můžeme představit novou, elektronickou úlovou váhu PAYA. Tato váha měří hmotnost a okolní teplotu a převádí je do elektronické podoby, jak to elektronické váhy obvykle dovedou, a změřené hodnoty předává do včelařova počítače, kde se data ukládají a kde vznikají grafy hmotnosti a teploty. Změřené hodnoty umožňuje odesílat i na dálku. Sami jsme si ji vyzkoušeli v praktickém provozu, a proto vám ji s klidným svědomím můžeme doporučit.

Těm, co si ji pořídí, přejeme, aby bylo co vážit a jsme rádi, že jim můžeme nabídnout radu i podporu při jejím používání.

Za celý tým Apis Digital

Ing. Pavel Karásek a Ing. Josef Karásek

Žádné komentáře:

Okomentovat