středa 1. února 2012

Jaké nastavit časy záznamu pro automatickou činnost záznamníku?

Nastavení časů záznamu se provede zadáním "intervalu" záznamu (možné hodnoty jsou 1, 3, 6, 12 nebo 24 hodin) a tzv. "posunu" (užitečné hodnoty jsou 0 až 23 hodin). Z kontaktů a dotazů na uživatele úlové váhy EMMA víme, že nejčastěji nastavované okamžiky záznamu jsou pro zimní a letní období včelařského roku následující.

V zimním období (od počátku října do konce února) to jsou obvykle 3. hodina ráno a 15. hodina odpoledne (tj. interval 12 a posun 3 hodiny). Zachytí se tím nejnižší noční a nejvyšší denní teploty. Na hmotnosti, pokud se neděje nic mimořádného, je v zimě vidět pravidelný úbytek dle spotřeby včelstva a je vcelku jedno, v jakou hodinu se záznam provádí. Častější záznam je v zimě nadbytečný a šetří se tak i baterie záznamníku.

V letním období (od počátku března do konce září) to jsou obvykle časy 3, 9, 15 a 21 hodin (tj. interval 6 a posun 3 hodiny). Např. při snůšce jsou takto monitorovány základní body každodenní dynamiky včelstva: 

  • ve 3 hodiny ráno jsou zachyceny nejnižší noční teploty (ještě před východem slunce) a ve hmotnosti je zachycen již zpracovaný (odpařený) přínos z předchozího dne, přičemž všechny včely jsou ještě doma 
  • v 9 hodin je již většina létavek venku a pilně nosí (je-li co) 
  • v 15 hodin jsou zachyceny přibližně nejvyšší denní teploty a ve hmotnosti je již dle přírůstku nebo úbytku vidět, zda jsou k dispozici zdroje snůšky a současně (porovnáním s přírůstky hmotnosti u dalších úlů na daném stanovišti) v jaké kondici konkrétní včelstvo je 
  • ve 21 hodin je již celé včelstvo zase doma, hmotnost již nepřibývá a pilně se zpracovává, odpařuje, ... atd. 

Poznámka: výše uvedené návrhy časů záznamu samozřejmě nejsou žádné dogma a každý si může zvolit "interval" a zejména "posun" dle svého vlastního uvážení.

Žádné komentáře:

Okomentovat